Suomen Sairaalamikrobiologit ry

SAIRAALAMIKROBIOLOGIN TYÖNKUVA

Pääasiallisin työnantaja sairaalamikrobiologeille on sairaaloiden läheisyydessä toimivat kliinisen mikrobiologian laboratoriot sekä yksityiset kliiniseen diagnostiikkaan erikoistuneet laboratoriot, mutta osa sairaalamikrobiologeista toimii tutkimustehtävissä esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

Sairaalamikrobiologien toimenkuvaan voi kuulua muun muassa:

  • Potilasnäytteiden tulkinta ja tulosten vastaaminen
  • Mikrobilääkeresistenssin seuranta
  • Laboratoriolaitteiden ja –reagenssien testaus, vertailu ja käyttöönotto
  • Tutkimusmenetelmien kehittäminen
  • Toimintaohjeiden laatiminen
  • Laadunvarmistus ja laatujärjestelmän ylläpito
  • Henkilökunnan kouluttaminen
  • Laboratorion toiminnan seuranta ja suunnittelu
  • Yhteistyö sairaalahygieniaan ja epidemioihin liittyvissä asioissa

Lisätietoa löydät täältä.