Suomen Sairaalamikrobiologit ry

Sairaalamikrobiologi on kliinisen mikrobiologian ja infektiotautien laboratoriodiagnostiikan ammattilainen ja nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Sairaalamikrobiologien ammattikunta muodostui Suomeen 1980-luvulla USA:n ja Englannin mallien pohjalta. Vuodesta 2008 alkaen sairaalamikrobiologien erikoistumiskoulutus on ollut Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan alaista koulutusta.

SAIRAALAMIKROBIOLOGIN TYÖNKUVA

Pääasiallisin työnantaja sairaalamikrobiologeille on sairaaloiden läheisyydessä toimivat kliinisen mikrobiologian laboratoriot sekä yksityiset kliiniseen diagnostiikkaan erikoistuneet laboratoriot, mutta osa sairaalamikrobiologeista toimii tutkimustehtävissä esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

Sairaalamikrobiologien toimenkuvaan voi kuulua muun muassa:

  • Potilasnäytteiden tulkinta ja tulosten vastaaminen
  • bioanalyytikoiden tukeminen tulosten vastaamisessa, ongelmatilanteissa konsultointi
  • Mikrobilääkeresistenssin seuranta
  • Laboratoriolaitteiden ja –reagenssien testaus, vertailu ja käyttöönotto
  • Tutkimusmenetelmien kehittäminen
  • Toimintaohjeiden laatiminen
  • Laadunvarmistus ja laatujärjestelmän ylläpito
  • Henkilökunnan kouluttaminen
  • Laboratorion toiminnan seuranta ja suunnittelu
  • Yhteistyö sairaalahygieniaan ja epidemioihin liittyvissä asioissa

Lisätietoa löydät täältä.

 

Sairaalamikrobiologiksi kouluttautumisesta löydät lisää tietoa täältä: Sairaalamikrobiologi | Opiskelijan ohjeet (helsinki.fi)