Jäseneksi

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseniksi voi hakea henkilöt, jotka ovat:

  • suorittaneet vähintään filosofian, maa- ja metsätaloustieteiden tai elintarviketieteiden maisterin tutkinnon ja
  • pääaineena on ollut mikrobiologia ja
  • erikoistuneet tai parhaillaan erikoistumassa kliiniseen mikrobiologiaan.

Erityisen painavista syistä voi hallitus poikkeuksellisesti myöntää jäsenyyden myös muille kliinisen mikrobiologian alalla työskenteleville henkilöille.

Uuden jäsenen tulee olla Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsen.

 

Yhdistyksen opiskelijajäseniksi pääsevät kliinisestä mikrobiologiasta kiinnostuneet, yllämainittujen perusopintojen loppuvaiheessa olevat henkilöt. Uuden opiskelijajäsenen tulee olla Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsen.

Jäsenehdokkaan toivotaan hakemuksessaan kertovan koulutuksestaan ja työkokemuksestaan ja selvittävän, miksi haluaa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenhakemus toimitetaan postitse yhdistyksen sihteerille.


Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä kliinisen mikrobiologian alalla toimivat yritykset ja yhteisöt.

Yhdistyksen jäsenmaksu on tällä hetkellä henkilöjäseniltä 18 €/vuosi ja kannattajajäseniltä 85 euroa.